Info om Corona

Kirkerne i Danmark skal holdes lukket på samme måde samme måde  som andre offentlige kulturinstitutioner som biblioteker og  kulturhuse.
Det sker for at forebygge Corona-smittespredning  og dermed tage  hensyn til de svageste i vores samfund. 

Det betyder, at der kun kan holdes dåb, vielse  og begravelse i kirken – og kun for et begrænset antal deltagere til disse handlinger. Det er altså ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende.

Det er menighedsråd og præster, der fastsætter antallet af deltagere ud fra kirkens størrelse og indretning. Der må max være 100 mennesker til stede, og der skal kunne være den nødvendige plads mellem dem, så kirken må samtidig kun være halvt fyldt. 

Det betyder, at disse kirkelige handlinger ikke – som normalt – er offentligt tilgængelige, men kun er for de inviterede.
Derfor er det meget vigtigt, at præsten og menighedsråd tydeligt giver den pågældende familie besked om, hvor mange gæster de kan invitere, så antallet ikke overstiger det fastlagte antal.

Kirkerne skal indtil videre forblive lukkede indtil 1. april 2020, som er den dato, Ministeriet annoncerede under pressemødet onsdag den 11. marts 2020 .

Hvis der er spørgsmål i den forbindelse så kontakt endelig provsten eller biskoppen.